Elektrikář Praha 4, revize, opravy a rekonstrukce elektroinstalace, rozváděče nn, elektrické vytápění, alarmy, kamery, datové sítě a internet
facebook    twitter

Elektroinstalace, revize, opravy, montáže a rekonstrukce


Elektroinstalace Praha 4, opravy, servis, montáže a rekontrukce, připojení elektrických spotřebičů, vytápění a osvětlení

Elektroinstalace bytu, domu, elektroinstalace na chatu i chalupu

Stavíte a potřebujete elektroinstalaci v novostavbě? Staré elektroinstalace Vám již nevyhovují a plánujete rekonstrukci elektroinstalace Vašeho domu, bytu, chalupy nebo chaty? Opravujete koupelnu, nebo plánujete novou kuchyň a potřebujete novou elektroinstalaci? Máte doma problémy se starou elektroinstalací? Kupujete nemovitost a zajímá Vás stav elektroinstalace? Uvažujete o novém vytápění vašeho domu a potřebujete připravit elektroinstalaci?

Navrhneme a provádíme veškeré elektroinstalační a elektromontážní práce do 1000 V, od kompletních dodávek nových instalací, přes rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektroinstalací, až po odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení. Elektroinstalace má být nejen bezpečná, spolehlivě fungovat s dlouhou životností, ale měla by být i dostatečně přehledná a hezky vypadat. Zároveň Vám můžeme zhotovit slaboproudé elektroinstalace pro domácí telefony, internet, anténní rozvody, navrhneme Vám zabezpečení vašeho domu, bytu, s možností zajištění bezpečnostní služby nebo nainstalujeme kamery s možností sledování přes internet i v mobilu.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, snažíme se naslouchat jeho přáním, pochopit jeho představy a navrhnout nejvhodnější řešení elektroinstalace s ohledem na optimalizaci cenové náročnosti realizace jeho představ. Rádi i Vám zpříjemníme pohodlí Vašeho domova a jsme připraveni přizpůsobit se Vašim požadavkům a potřebám.

Provedení elektroinstalace bytu a domu

Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována s ohledem na vnější vlivy. V bytech, rodinných i bytových domech bývají vnější vlivy normální, zvláštní pozornost většinou vyžadují pouze koupelny, prádelny, sklepy a garáže. Vedení se v bytech zásadně ukládají skrytě. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny podle ČSN 33 2130. Průřezy vodičů se stanoví podle proudového zatížení a podle délky s ohledem na úbytek napětí na konci vedení. Pro bezpečnost elektrické instalace je nutné pospojení a uzemnění objektu provedené ve svorkovnici HOP.

Na jeden světelný obvod se smí připojit tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých proudů nepřekročil jmenovitý proud jistícího přístroje obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního příkonu, pro který jsou svítidla typována. V prostorách s větším počtem světelných zdrojů (pokud není nutné osvětlovat celou plochu současně), se člení světelné obvody na více samostatně ovládaných skupin k dosažení optimální regulace osvětlení. V bytových domech se do společných prostor často instalují i svítidla s pohybovými senzory. Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří).

Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka i vícenásobná zásuvka se považují za jeden zásuvkový vývod), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3680 VA při jištění 16 A (2300 VA při jištění 10 A). Pro elektrické spotřebiče, u nichž je to výrobcem určeno v návodu k montáži, se zřizuje samostatný zásuvkový obvod. Zásuvkové obvody do 32 A musí mít ochranné opatření tvořené proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA.

Pro pevně připojené jednofázové spotřebiče o příkonu 2000 VA a více se zřizují samostatně jištěné obvody. Pouze spotřebiče do celkového příkonu 2000 VA, které nevyžadují jištění (např. ventilátor v bytovém jádru, infrazářič), lze připojit na společný obvod s jiným zařízením. Pevně připojené třífázové spotřebiče (např. sporáky, varné desky) mají samostatně jištěné obvody.

Výběr vypínačů a zásuvek je zcela na vašich představách jak by měla elektroinstalace vypadat. Svítidla a jejich umístění jsou taktéž na vašem vkusu.

Elektroinstalace v dřevostavbách

Elektroinstalace v dřevostavbách musí být provedena s ohledem na požární bezpečnost podle ČSN 33 2312. Použité elektroinstalační materiály, přístroje a svítidla, musí být určená pro instalaci v hořlavých hmotách a na nich, nebo se musí použít nehořlavé podložky. Podle ČSN 33 2130 ed. 2 se musí instalovat proudový chránič s vybavovacím proudem max. 300mA pro přívody domů nebo bytů, jejichž konstrukce je zcela nebo částečně zhotovena z hořlavých materiálů. Proudový chránič může být použit i místo hlavního vypínače. Doporučujeme použití zpožděného (selektivních) chrániče.

Elektroinstalace v kuchyni

V kuchyních bývají umístěny nejvýkonnější elektrické spotřebiče a je vhodné do kuchyně instalovat více zásuvkových obvodů. Před elektroinstalací v kuchyni by měly být výkresy kuchyně s umístěním elektrických spotřebičů, předejde se tak dodatečným úpravám kdy se naříklad zásuvka musí posunout o několik centimetrů nebo není možné instalovat vybrané svítidlo. Pro připojení sporáku (varné desky) je vhodné do kuchyně instalovat třífázový obvod i když bude využitý pouze na jednu fázi. V případě budoucí výměny sporáku nebo varné desky se předejde problémům a dalším investicím.

Elektroinstalace v koupelně

Vzhledem k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem jsou koupelny považovány za prostory zvlášť nebezpečné a elektroinstalace v koupelně se řídí normou ČSN 33 2000-7-701, která rozděluje koupelny na zóny podle vzdálenosti od vany (sprchy). Základním ochranným opatřením je ochrana pospojováním, kdy se k ochrannému obvodu připojí všechny kovové části v koupelně, na které se může, například při nějaké závadě na elektrické instalaci, objevit nebezpečné dotykové napětí. Je nutné předepsaným způsobem spolehlivě propojit kovové vany, kovové součásti sprchových koutů, kovová vodovodní potrubí, potrubí ústředního vytápění, vzduchotechniky nebo chlazení, přístupné kovové stavební prvky (za ně jsou považovány i kovové zárubně a rámy oken) a případné další vodivé předměty. V koupelně musí být ochranné opatření tvořené proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30 mA i pro svítidla, pokud nejsou na malé napětí 12V a odděleny bezpečnostním transformátorem s dvojitou izolací. Elektrická zařízení musí být vhodná do koupelny a musí mít odpovídající krytí. Pro umývací prostory s umyvadlem, dřezem, jsou taktéž stanoveny podmínky pro umístění elektrických zařízení.

Elektroinstalace ve sklepě, v garáži, prádelně, venkovní elektroinstalace

Elektroinstalace ve sklepě, v garáži, prádelně a venkovní elektroinstalace se provádí podle vnějších vlivů působících na elektrická zařízení. Působící vnější vlivy mohou být: teplota okolí, výskyt vody, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozívních nebo znečisťujících látek, výskyt rostlinstva nebo plísní, výskyt živočichů, sluneční záření, pohyb vzduchu, vítr a povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů.

Požadavky na prostory s plaveckými bazény a fontánami stanovuje norma ČSN 33 2000-7-702.

Požadavky na místnosti se saunovými kamny stanovuje norma ČSN 33 2000-7-703.

 

Návrh, realizace, revize, opravy a dokumentace elektroinstalací

Bojíte se starostí? Realizaci Vašich představ zajistíme kompletně na klíč, od návrhu přes montáž a dodávku materiálu až po konečnou kontrolu, výchozí revizi elektrických zařízení a domumentací skutečného provedení. Důležitá je pro nás Vaše naprostá spokojenost.

Potřebujete poradit? Působíme v Praze a v jejím okolí, ale je možné po dohodě dojet na vaší vzdálenější chatu, nebo chalupu. Pro rekonstrukce, opravy, nebo úpravy elektroinstalace v bytě, rodinném nebo bytovém domě, nebytových prostor atd., bude nezbytné projednat další postup na místě. Před zahájením díla je potřeba zjistit součastný stav elektroinstalace a na základě zjištěného stavu Vám vytvoříme odpovídající cenovou nabídku.